1 1 پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کلیپ پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 1397
اوقات شرعي
بازدید : 1240 3 تير 1398 ساعت 13:43 شماره :61189

کلیپ پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 1397

1-      کلیپ پـــروژه آبخیزداری سه چاه بغل سیاه شهرستان جهرم

2 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری آبگرم شهرستان جهرم

3 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری احمد آباد شهرستان فسا 

4 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری بجدانه شهرستان بوانات 

5 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری دفر شهرستان بوانات 

6 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری بن دشت شهرستان زرین دشت 

7 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری خسویه شهرستان داراب 

8 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری دشت برم شهرستان کازرون  

9 -      کلیپ پــــروژه آبخیزداری شهرستان قیر و کارزین 

10 -     کلیپ پــــروژه آبخیزداری حوزه شهری شهرستان فیروزآباد 

11 -     کلیپ پــــروژه آبخیزداری تنگاب شهرستان فیروزآباد 

12 -     کلیپ پــــروژه آبخیزداری جوزا بکش شهرستان رستم 

13-      کلیپ پــــروژه آبخیزداری شیب جدول شهرستان شیراز 

14 -     کلیپ پــــروژه آبخیزداری شهرستان لامرد 

15 -     کلیپ پــــروژه آبخیزداری پالنگری شهرستان مرودشت 

16 -     کلیپ پــــروژه آبخیزداری شهرستان پاسارگاد 

17 -     کلیپ پــــروژه آبخیزداری رونیز شهرستان استهبان 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :