اوقات شرعي
سفر رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ،معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به فارس و بازدید از روستای کهمره نودان کوهچنار جهت رفع مشکلات جاده دسترسی به باغات احداثی مردم منطقه
روستای کهمره نودان جهت رفع مشکلات جاده دسترسی به باغات احداثی مردم منطقه .