پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اطلاعات تماس با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها
اوقات شرعي
اطلاعات تماس با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها

ردیف

نام شهرستان

شماره تلفت ثابت اداره

1

ارسنجان

42 23 52 43

2

ارژن خانه زنیان

38615454 -  8615926

3

استهبان

22 33 22 53 ــــــ 86 50 22 53 ـــــ 00 67 22 53

4

اقلید

44535252ـــ 60 16 53 44ـــ 13 52 53 44ـــ 66 54 53 44

5

اوز

 

6

آباده

ــــ02 48 35 44ــــ72 46 35 44

7

بختگان

 

8

بوانات

00 57 40 44ــــــ 96 56 40 44 ــــــ 95 56 40 44

9

بیضا

36782106

10

پاسارگاد

06  21   72   36ـــــــ 00 28 56 43

11

جهرم

72 50 22 54ـــــــ 33 00 22 54

12

خرامه

32725010ـــــــ  50 20 72 32

13

خسرو شیرین

44380159

14

خرم بید

53 48 46 44ـــ53 48 46 44 ـــــــ 54 39 45 44

15

خفر

54502295

16

خنج

97 00 62 52   ـــــــ 92 00 62 52 ـــــــ 91 00 62 52

17

چنار شاهیجان

 

18

داراب

72 79 52 53 ـــــــ 92 06 52 53 ـــــــ 00 05 52 53

19

داریون

32613725

20

رستم

86 22 64 42 ـــــــ 08 44 64 42 ـــــــ 15 48 64 42

21

زرقان

32624060

22

زرین دشت

94 80 72 53ــــــ 91 80 72 53 ـــــ3- 92 80 72 53

23

سپیدان

06 21 72 36 ـــــــ 74 10 72 36

24

سده اقلید

44593243

25

سرچهان بوانات

44423229

26

سروستان

19 62 84 37 ـــــــ 18 62 84 37 ـــــــ 21 61 84 37

27

شیراز

06 87 29 32ـــــــ 05 87 29 32ــــــ 32 52 28 32

28

فراشبند

54 78 75 38 ـــــــ 53 78 75 38 ـــــــ 47 23 75 38

29

فسا

62 34 33 53 ـــــــ 61 34 33 53

30

فیروزآباد

41 32 72 38 ـــــــ 04 80 72 38

31

قیروکارزین

60 21 52 54

32

علامرودشت

52782422

33

کازرون

 86 19 23 42ــ 16 85 24 42 ــــ 86 19 23 42 ــ 58 145 23 42

34

کامفیروز

43633279

35

کوار

71 88 82 37 ـــــ 21 29 82 37 ـــــ 80 28 82 37

36

کوه چنار (نودان)

42433210

37

کهمره سرخی

58068320

38

گراش

61 14 45 52 ـــــــ 60 14 45 52

39

لارستان

71 25 25 52 ـــ 96 20 24 52 ـــ 94 20 24 52 ـــ 32 10 24 52

40

لامرد

51 50 72 52 ـــــ 50 22 72 52

41

مرودشت

26 36 31 43ـــــــ 25 36 31 43

42

ممسنی

50 48 52 42 ـــــــ 85 34 52 42

43

مهر

98 48 82 52 ـــــــ 08 30 82 52

44

نی ریز

02 78 83 53 ـــــــ 00 78 83 53 ـــــــ 80 63 83 53

چاپ | ارسال به ديگران  |