پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تشكيلات و ساختار دستگاه
اوقات شرعي
تشكيلات و ساختار دستگاه
 
 
 
 
 
شرح وظايف ادارت

شرح وظايف حوزه مديريت
1-     تنظيم برنامه روزانه و هفتگي مدير كل
2-     ثبت تاريخ،زمان و مكان جلسات مدير كل در برنامه هفتگي
3-     هماهنگ كننده ديدارهاي نهادها،ارگانها،مقامات و مسئولين با مدير كل
4-     پيگيري امور محوله از طرف مدير كل بصورت كتبي ،شفاهي و تلفني
5-     تنظيم پيش نويس مكاتبات محوله
6-      تفكيك كليه نامه هاي وارده و تشخيص در جهت ارائه به مدير كل يا معاونين بر حسب موضوع
7-     نظارت بر مراسلات نمابرها،تشخيص و تاييد بر ضرورت مكاتباتي كه نياز به ارسال از طريق فاكس مي باشد.
8-     نظارت مستقيم بر امور پرسنل حوزه مديريت و تقسيم وظيفه بر حسب ضرورت روزمره
9-     نظارت بر  جلسات منعقده در سالن اجتماعات و تسهيلات لازم در جهت انجام جلسات
شرح وظايف اداره بازرسي
1-     پاسخگويي و رسيدگي به شكايات
2-     ارزيابي عملكرد اجرايي شامل پروژه ها و طرح ها
3-     ارزيابي عملكرد اداري و امور شهرستان ها
شرح وظايف اداره حراست
1-     حفاظت اسناد
2-     حفاظت پرسنلي
3-     حفاظت فيزيكي
4-     حراست IT
5-     امور ارجاعي
شرح وظايف اداره حقوقي
1-     نظارت و كنترل امور پرسنل حقوقي
2-     نظارت بر اجراي قوانين در اداره كل و ارشاد ادارات اعم از ستادي و شهرستاني
3-     پيگيري و نظارت بر روند پرونده ها و احقاق حقوق دولت در محاكم قضايي و ديوان عدالت
4-     ارجاعات به كارشناسان و نظارت بر عملكرد ايشان
5-     شركت در جلسات حقوقي مرتبط اعم از درون و برون سازماني
6-      عضويت در كميسيون ها و شوراي فني مميزي وفق مقررات و ابلاغيه
7-     ايجاد هماهنگي و تعامل با ساير ادارات اعم از ستادي و شهرستاني
شرح وظايف اداره روابط عمومي
1-     همكاري با مطبوعات و روزنامه هاي محلي ، استاني و كشوري
2-     همكاري با راديو و تلويزيون جهت تهيه و  پخش مصاحبه هاي تلويزيوني توسط  مدير كل ،كارشناسان ، معاونان و روساي ستادي اداره كل منابع طبيعي
3-     نظارت بر نصب الصاقات و تابلوهاي اعلانات اداره كل و درج اخبار ، اعلاميه ها ، مناسبتها ، بخشنامه هاو... در تابلوها
4-     نظارت ، بررسي و تهيه كاتالوگ ، بروشور،پوستر،تراكت و اعلاميه به منظور برپايي همايش ها، سخنراني ها ، مراسم و مناسبتها
5-     برپايي و اجراي  همايش ها ، سخنراني ها،مراسم ها و مناسبت ها و...
6-      تنظيم وقت ملاقات عمومي مدير كل با ارباب رجوعان با هماهنگي مدير كل (هر هفته روزهاي يكشنبه)
7-     آگاه ساختن مردم و مسئولان از سياست ها و وظايف اداره كل از طريق وسايل ارتباط جمعي و...
شرح وظايف اداره آموزش و ترويج           
1-     نيازسنجي(آموزشي-ترويجي) اجرا و نظارت در جهت ارتقاء كمي و كيفي و آموزش پرسنل و ترويج فرهنگ منابع طبيعي درجامعه
2-     مسئوليت امور كارآموزي در اداره كل
3-     عضو شوراي ترويج و تحقيقات جهاد كشاورزي – ستاد پشتيباني حفاظت و حمايت اداره كل-شوراي هماهنگي اداره كل
4-     انجام ساير امور مرتبط  از جمله هفته منابع طبيعي و ...
شرح وظايف دفتر ولايت فقيه
1-     برگزاري دوره آموزشي عقيدتي جهت پرسنل
2-     ترويج مسائل مذهبي و فرهنگي دين مبين اسلام
3-     برگزاري نماز جماعت و پاسخ به مسائل شرعي
4-     همكاري در برگزاري گردهمائي ها و جلسات اداره كل
5-     پيگيري و بررسي شاكيان منابع طبيعي
6-      برگزاري مسابقات كتابخواني-امر به معروف و نهي از منكر
7-     شركت در جشنواره فرزندان نخبه همكاران
8-     توزيع محصولات فرهنگي-كتاب-cd–مقاله جهت پرسنل اداره كل و شهرستانها
9-     شركت در جلسات فرهنگي ،شوراي معاونين و كميته عفاف و حجاب
10-بررسي و تجهيزات نمازخانه ها و ادارات شهرستانها
شرح وظايف معاون آبخيزداري
1-     برنامه ريزي ،‌هدف گذاري ، پيگيري و نظارت بر اجراي طرح ها و پروژه هاي مطالعاتي ،اجرايي و ارزيابي و تطبيق آن ها با اهداف پيش بيني شده
2-     پيگيري تأمين امكانات مورد نياز در ادارات ستادي و شهرستان ها
3-     پيگيري لازم جهت تأمين جذب اعتبارات طرح ها و پروژه ها
4-     پيگيري جلسات مرتبط با طرح هاي آبخيزداري
5-     ايجاد هماهنگي لازم بين ادارات مطالعات ، اجرايي و  ارزيابي
6-      پيگيري امور وظايف محوله از طرف مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و معاونت آبخيزداري
شرح وظايف معاون حفاظت  و امور اراضي
1-     مسئوليت حفاظت از عرصه هاي ملي در سطح استان
2-     نظارت بر اقدامات ادارات استعداد يابي اراضي ، حفاظت و حمايت ، مميزي اراضي و حقوقي
3-     نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان
4-     دستور نامه هاي ارسالي مربوط به حوزه معاونت حفاظت
5-     شركت در كميسيون هاي مرتبط و جلسات
6-      اجراي دستورات مافوق
شرح وظايف معاون فني
1-     برنامه ريزي،هماهنگي و پيگيري فعاليت ها در ادارات زير مجموعه
2-     نظارت عاليه بر طرح هاي در دست اجرا در حوزه معاونت
3-     شركت در كميسيون هاي مرتبط و جلسات
4-     اجراي دستورات مافوق
شرح وظايف معاونت برنامه ريزي و پشتيباني
1-     برنامه ريزي
2-     سازماندهي و هماهنگي
3-     هدايت ، رهبري ، كنترل و نظارت
4-     توجيه نيروي انساني تحت سرپرستي و ارزشيابي با آنان
شرح وظايف اداره مطالعات آبخيزداري و مهندسي
1-     نظارت بر نحوه انجام طرح هاي مطالعاتي
2-     نظارت بر نحوه اولويت بندي طرح هاي مطالعاتي در قالب برنامه هاي آتي
3-     نظارت بر عملكرد مهندسين مشاور
4-     نظارت و ساماندهي بانك اطلاعات مكاني آبخيزهاي استان
5-     عضو كميته فني اداره كل
6-      مسئول هسته تخصصي GIS
شرح وظايف اداره اجرايي
1-     پيگيري اعتبارات پروژه هاي آبخيزداري
2-     بررسي اسناد مالي پروژه ها
3-     كنترل نيروهاي اداره اجرايي
شرح وظايف اداره ارزيابي و اطلاعات جغرافيايي
1-     انجام ارزيابي پروژه هاي اجرايي معاونت آبخيزداري
2-     تهيه بانك اطلاعات زمين لغزش،سيل و پروژه هاي اجرايي آبخيزداري
3-     تهيه نقشه هاي رقومي مورد نياز اداره اجرايي و مطالعات
4-     پيگيري امور مربوط به حوزه معرف و نمايشي تنگ شول كامفيروز
5-     همكاري با دانشجويان و مراكز آموزش عالي
شرح وظايف اداره حفاظت و حمايت
1-     مديريت بر پرو‍ژه هاي حفاظت و حمايت (پيشگيري از حريق –كمربندي حفاظتي-جايگزيني سوخت و...
2-     هماهنگي امور طرح و برنامه و مالي اعتباري
3-     هماهنگي و رسيدگي به امورات معادن
4-     برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت در راستاي اهداف سازماني اداره حفاظت و حمايت
5-     هماهنگي با معاونت حفاظت و امور اراضي و ادارات و پيگيري ستادي
شرح وظايف اداره استعداد يابي
1-     برنامه ريزي جهت بازديد كارشناسان از اراضي
2-     دبير كميسيون استعداد يابي و برنامه ريزي تشكيل كميسيون استعداديابي اراضي استان
3-     نظارت بر وظايف محوله كارشناسان استعداديابي
4-     شركت درجلسات مرتبط كاري در استانداري و سازمان جهاد كشاورزي
5-     نظارت بر واحدهاي استعداديابي شهرستانها
شرح وظايف اداره يگان حفاظت
1-     حفاظت از عرصه و اعيان منابع طبيعي و ذخائر جنگلي
2-     گشت و مراقبت و اقدامات پيشگيري
3-     كنترل و بهره برداري از عرصه ها و اعيان منابع طبيعي
4-     جلوگيري و مقابله با جرائم مرتبط به وظايف قانوني اداره كل
5-     پيگيري نامه هاي مرتبط با قسمت رسيدگي به تخريب و تصرفات
شرح وظايف اداره مميزي اراضي
1-     نظارت بر نقشه برداري و ترسيم نقشه هاي تفكيك انفال
2-     نظارت بر اجراي ماده 13 و 39
3-     نظارت بر تثبيت آراء ماده واحده و تطبيق با نقشه
4-     دستور نامه هاي وارده و ارجاع به كاركنان و پيگيري دستورهاي معاونت حفاظت
شرح وظايف اداره مرتع
1-     سياست گذاري بخش امور مراتع استان
2-     نظارت عالي بر روند مميزي مراتع استان
3-     نظارت عالي بر روند طبيعي طرح هاي مرتع داري استان
4-     نظارت عالي بر مديريت چرا و كنترل كوچ
شرح وظايف اداره بيابان
1-     نظارت بر طرح هاي مطالعاتي
2-     نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي مشاركت مردمي بيابانزدايي
3-     پيگيري جذب و هزينه كرد اعتبارات
4-     نظارت بر حُسن اجراي وظايف محوله به همكاران
شرح وظايف اداره جنگلكاري
1-     نظارت و بررسي بر كليه پروژه هاي بخش جنگل در استان
2-     نظارت بركليه پروژه هاي ماده 3 در استان
3-     نظارت و بررسي بر طرح هاي آبفا روستايي ، بوستان هاي روستايي و ...
4-     نظارت و بررسي كليه پروژه ها اعم از توليد نهال ، جنگلكاري دولتي و ... در كليه شهرستان هاي استان فارس
شرح وظايف اداره بهره برداري
1-     توسعه ، كشت و صادرات گياهان داروئي و صنعتي
2-     نظارت بر قاچاق گياهان داروئي
3-     نظارت بر بهره برداري گياهان داروئي
شرح وظايف اداره امور اداري و پشتيباني
برنامه ريزي ، سازمان دهي ، هماهنگي و نظارت بر واحدهاي كارگزيني و ارزشيابي تداركات،امور ماشين آلات و پشتيباني،دبيرخانه ، بايگاني و مخابرات اداره كل
شرح وظايف امور مالي
1-     نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
2-     نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
3-     نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
4-     نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور
شرح وظايف اداره طرح و برنامه
1-     مسئول هماهنگي در خصوص مبادله موافقت نامه و توزيع اعتبارات
2-     مسئول هماهنگي و تنظيم آمار واطلاعات
3-     مسئول هماهنگي تدوين برنامه هاي دراز مدت و ميان مدت
4-     مسئول هماهنگي در خصوص تسهيلات بانكي و بيمه
5-     دبير هسته نظارت بر ارزشيابي
شرح وظايف اداره بهبود روشها
1-     پيگيري جلسات و امور تحول اداري
2-     پيگيري طرح تكريم ارباب رجوع
3-     دبير اجرايي نظام پيشنهادات
4-     پيگيري امور مربوطه به اصلاح و بهبود روشها
5-     دبير اجرايي نظام آراستگي محيط كار (5s)
6-      دبير اجرايي سيستم مديريت كيفيت (IS)
7-     پيگيري امور ارزيابي عملكرد شاخصهاي عمومي و اختصاصي
شرح وظايف اداره اتوماسيون و فناوري اطلاعات
1-     راهبري ، نگهداري و پشتيباني شبكه و سرورها و كلاينت ها
2-     نظارت بر حُسن انجام امور محوله به پيمانكار
3-     تهيه و تأمين سخت افزار ها و نرم افزارهاي مورد نياز
4-     نگهداري از سيستم هاي  موجود و بهبود مستمر آن
5-     نظارت و كنترل امور پرسنل واحد فناوري اطلاعات
6-     دبير كميته IT
7-     عضو كميته مميزي ISO
شرح وظايف اداره امور قراردادها
1-     هماهنگي جهت تشكيل جلسه پيش از فراخوان مناقصات و تنظيم صورتجلسه مربوطه
2-     ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه هاي اطلاع رساني مناقصات
3-     ثبت اطلاعات در بانك اطلاعات مناقصات سازمان بازرسي
4-     هماهنگي تشكيل جلسات كميسيون مناقصات
5-     عقد قراردادهاي مربوطه


چاپ | ارسال به ديگران  |