پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
اوقات شرعي
مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۹۱- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود.

تبصره۱-دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هريک از کارمندان مستند به گزارش حداقل يک بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال کسر يک سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يكماه تا يكسال را براي فرد متخلف صادر نمايند.

تبصره۲- درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يکي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.

تبصره۳- دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقي و حقوقي رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت رسيدگي و صدور حکم قضائي به مراجع قضائي ارجاع نمايند.

تبصره۴- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به کليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.

ماده ۹۲- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيزكه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

راه های ارتباط با بازرس معتمد مواد 91 و 92

1-         تلفن مستقیم: 07136493599

2-         از طریق سایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس به آدرس:

پاسخگویی به شکایات  <  میزخدمت الکترونیکی <  www. Fars.frw.ir

3-         صندوق دریافت شکایات نصب شده در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

چاپ | ارسال به ديگران  |